gerokas

gerókas, -a adj. (1), -à (3) K, Š gana geras, apygeris; nemažas, nebemažas: Jis gerókas vaikas KI485. | O, jau gerokas [sūnus] J.Jabl. Jis jau gerókas vyras paaugęs . Ten bus gerókas galas kelio Vrb. Geroką valandą niekas nekreipė į Kasparą ir zimagorus dėmesio .
geroka n.: Pravėžose buvo geroka grūdų pribirę . gerókai adv. Brt, Jrb, Snt, Vlkv, gerokaĩ K, Š, Kp, Sb, Brš, Vb: Valstybinės grūdų pristatymo prievolės šiais metais buvo įvykdytos gerokai prieš nustatytą laiką sp. Paskui jį, gerokai atsilikusi, pūkštė pati šeimininkė Bertašienė J.Balt. Jis buvo apsirengęs jau gerokai nutrintu švarku P.Cvir. Jau gerókai laiko, kaip sakė ateis Glv. Ilga vasaros diena mane gerokai išvargino A.Vencl. Vėjas buvo gerókai sušvelnėjęs Skr. Aš gerókai tam arkliuo sušėriau par nugarą . Arklius atvesk šišiu gerokaĩ (gerai į šią ganyklos pusę) Grg. Sugrįžo gerokaĩ pablogęs Mlt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • gerokas — gerókas, geróka bdv. Užtrùko geróką vãlandą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gėrokas — sm. gėrėjas, gėrovas: Nemielam prižadėjai, berneliui pijokėliui, karčmėlės gėrokėliui Mrk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geroka — gerókas, geróka bdv. Užtrùko geróką vãlandą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pagerokas — pagerokas, a adj. (1), pãgerokas (1) 1. gana geras: Pãgerokas ir anos tas paršelis besąs Ms. pagerokai adv.: Pagerokai pasiūti [kailiniai], niekur nespaudžia Kp. 2. gana didelis, gana gausus: Ka pirksi, tik jau imk pãgeroką, o ne kokį nūsprogą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgabalis — ãpgabalis (plg. la. apgabals) sm. (1) žemės plotas vienoje vietoje: Visa mūsų žemė ãpgabalė[je] Lž. ║ gerokas gabalas, plotas: Jis su karvėms tokį ãpgabalį pievos nuganė! Krp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apysmagis — apysmagis, ė adj. (1) 1. gana greitas, smagus, smarkokas: Toks apysmagis arkliokas, nereikia ir botago Ds. 2. gana linksmas: Tėvas apysmagis parvažiavo, pardavęs grūdus Rm. 3. nemažas, gerokas: Paimk kur apysmagį baslį ir trenk Lnkv. apysmagiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsemti — atsemti, àtsemia (àtsema Š), atsėmė tr. K, J, Sem; Rtr semiant atpilti, dalį nusemti, nupilti: Ar atsėmei vandenio arbatai? Lnkv. Atsėmiau tau kiek prėskinio, ar valgysi? Ktk. Da truputį atsemk miltų, bo bus per daug Krs. Puodas kai tik pradės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ciksėti — ciksėti, cìksi, ėjo intr. 1. ciepsėti, cypčioti (apie paukščius): Labai gražiai cìksi viščiukai Klk. Tilvikas ciksėjo – vaikus sušaukdė Vlk. Pušies šakose ciksėjo zylės rš. 2. kalbant vartoti garsą „c“, cikuoti: Vienų buvo jaučiamas gerokas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • diktokas — ×diktokas, a adj. (1), à (3) Rdm 1. apydiktis, didokas: Iš to vaiko paaugo diktokas berniukas Mrj. Šįmet javai diktoki Mrj. 2. daugokas, gerokas: Diktoka dalis mūsų tautiečių išvažiavo Amerikon rš. diktokai adv., diktokaĩ Rdm: Diktokai šieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dobras — ×dòbras, à (sl.) adj. (4) Rm gerokas, didokas: Dobras vyras NS1449. Dòbrą vežimą parvežė Grl. dòbrai adv., dòbriai: Dòbrai čia nuganyta Všk. Jau jūsų dòbriai įsivežta šieno Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.